فهرست

اروپا

معرفي

اروپا يكي از كم وسعت ترين قاره هاي جهان است و در منطقه ي معتدل قرار گرفته است قاره ي اروپا را مي توان دنباله ي قاره ي پهناور و مرتفع آسيا دانست. به همين جهت، برخي از جغرافيدان ها دو قاره ي آسيا و اروپا را يك قاره دانسته و آن را اوراسيا گفته اند. با اين حال، رشته كوه اورال به عنوان يك مرز طبيعي، اين دو قاره را از يك ديگر جدا مي كند.
در قاره ي اروپا سه شبه جزيره مهم وجود دارد: ۱.اسكانديناوي ۲.بالكان ۳.ايبري
ناهمواري هاي اروپا به دو بخش متفاوت تقسيم مي شود: در مناطق شمالي اروپا كوه ها از نظر زمين شناسي فرسوده و قديمي بوده، ارتفاع آن ها كم است و داراي قله هاي گنبدي شكل هستند. در اين مناطق همچنين جلگه هاي پهناور و درياچه هاي بسيار ديده مي شود. به اين منطقه از اروپا كه در يك دوره ي بسيار طولاني، فرسايش، بلنديهاي آن را صاف كرده و ناهمواري هاي ملايم در آن به وجود آورده است اروپاي پير مي گويند.
 
europe
 
به طور كلي نژاد اروپا به دو قسمت تقسيم مي شود : ۱- سفيد پوستان سفيد پوستان جمعيت زيادي را در اروپا تشكيل مي دهند و نژ اد سفيد داراي دو نوع مختلف به نامهاي گندم گون و خرمايي مي باشند . ۲- زرد پوستان نژاد زرد داراي تيرهاي مختلف مي باشد و در جلگه هاي شرقي در اطراف اورال شمالي زندگي منمايند، مانند ساموئيد كه داراي قد كوتاه و لب كلفت و صورت پهن هستند . þ در مورد زبان و تقسيمات آن در اروپا ، مطالعات زيادي به عمل آمده و به دو قسمت اصلي تقسيم گرديده است : ۱- زبانهاي هند و اروپايي. جمعيت كثيري به زبانهاي هند و اروپايي تكلم منمايند و به سه دسته تقسيم مي شوند : الف) زبان رومن ها ب) زبان ژرمن ها ج) زبان اسلاو.۲- زبان اورال و آلتايي.زبان اورال و آلتايي متعلق به نژاد زرد مانند تركها و مالاگيارهاي هنگري و لحجه هاي محلي فينو آها در فنلاند و لاين ها و ساموئيد مي باشد. þ و اما دين در اروپا ، هنوز هم به صورت بت پرستي ديده مي شود . لاپن ها و ساموئيد ها ، بت پرست مي باشند . ولي اغلب اهالي اروپا يكتا پرستا هستند . يهودي ها در اروپا خيلي كم ديده مي شوند . اسلام نيز فقط در بالكان و اورال نفوذ دارد بقيه جمعيت اروپا مسيحي مي باشند كه به سه مذهب اصلي تقسيم مي شوند. ۱- كاتوليك ها كاتوليك ها در جنوب غربي اروپا ، مانند پرتغال ، اسپانيا ، ايرلند ، فرانسه ، ايتاليا ، اتريش ، و پولني ساكن مي باشند. ۲- پروتستان هاپروتستان ها ، در اسكانديناويا ، انگلستان ، هلند ،إ آلمان شمالي و جلگه هاي سوئس و هنگري ديده مي شوند . ۳- ارتدكسارتدكس ها نيز ، در روسيه و شبه جزيره بالكان به سر مي برند .

مناطق

 

countries in europe
 
  • با وجود مساحت نسبتاً كم خود، اروپا پس از آسيا دومين قاره جهان از نظر تراكم جمعيت است. اروپا در اصل شبه جزيره‌اي در شمال غرب اوراسيا و در شمال قاره آفريقا است. اروپا كه به دليل قرار گرفتن در منطقهٔ معتدل شمالي به قاره سبز معروف است بين آب‌هاي درياي خزر و درياي سياه در جنوب شرقي، مديترانه در جنوب، اقيانوس اطلس در غرب و درياي آدرياتيك در شمال قرار دارد. اروپا هم‌چنين جزاير بسياري دارد كه از جزاير بزرگ آن مي‌توان به جزاير بريتانيا و ايسلند اشاره كرد. شماري از شهرهاي مهم و تاريخي جهان ازجمله لندن، رم، مسكو، آتن،پاريس، و برلين در اروپا قرار گرفته‌اند