فهرست

ویزای ژاپن

مدارک موردنیاز سفارت ژاپن جهت ویزای توریستی                                                                                                     

* کلیه مدارک علاوه بر ترجمه نیاز به تائیدیه دادگستری دارند.

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف- مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

ب- ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر توصیه میشود.

2) 6 قطعه عکس 4.5 * 4.5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید و بدون عینک

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی.

الف- حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

ب- سپرده های بانکی: قابل ذکر است گواهی حساب باید فارسی باشد ( حتی ارقام ) به همراه مهر شعبه، 2 امضاء، کد افراد امضاء کننده ( 2 نفر از افراد که حق امضاء دارند ) و تاییدیه اداره امور بین الملل و مهر بین الملل بانک.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000  ریال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف- پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی.

ب- وکلا: پروانه وکالت.

ج-  مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه

مرخصی، آخرین لیست بیمه.

* ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی جهت گرفتن مهر دادگستری الزامی است.

د- بازنشسته ها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی.

ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و-  در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.

ز- دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

7) برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* در صورت نیاز، حضور افراد بالای 6 سال در سفارت الزامی میباشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزدآژانس باقی میماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500.000.000  ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس ازبررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه 4A و در یک نسخه ارائه شود.