فهرست

ویزای روسیه

مدارک مورد نیاز ويزاي روسيه

اصل گذرنامه امضاء شده متقاضی ویزا  با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ آغاز سفر

تکمیل و امضاء اصل فرم ویزا توسط مسافر (درج آدرس و شماره تلفن دقیق محل سکونت و محل کار، ذکر شغل دقیق الزامی است.)

دوقطعه عکس 4 ×3 رنگی زمینه سفید ( عکس ها بدون عینک و لبخند و اسکن شده نباشند.)