فهرست

ویزای تونس

1.اصل گذرنامه امضاء شده متقاضی(با حداقل اعتبار 7 ماه)

2.دو قطعه عکس رنگی  4×6 زمینه سفید

3.اصل و کپی رزرو بلیت هواپیما

4.اصل و کپی رزرو واچر هتل طبق تاریخ رفت و برگشت پروازی

5.آدرس و تلفن منزل و محل کار متقاضی

6.اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی (اختیاری)