فهرست

ویزای امارات متحده

 مدارک مورد نیاز :

  • اسکن رنگی از صفحه اول گذرنامه مسافر(گذرنامه متقاضی ، حداقل می بایست از آغاز سفر مسافر ، 7 ماه اعتبار داشته باشد)
  • یک قطعه عکس 4×3 رنگی زمینه سفید ( بدون لبخند و عینک )   * ارائه عکس الزامی نیست