فهرست

ویزای استرالیا

مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا جهت ویزای توریستی                                                                                                 

* کلیه مدارک علاوه بر ترجمه نیاز به تائیدیه دادگستری دارند.

1.اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف- مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.   

 ب-  ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر توصیه میشود.

  1. 6 قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ با زمینه سفید
  2. اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
  3. اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی.

الف- حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر.

* در صورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب 3 ماه اخیر کافی میباشد.

ب- سپردههای بانکی: قابل ذکر است گواهی حساب باید فارسی باشد ( حتی ارقام ) به همراه مهر شعبه، 2 امضاء، کد افراد امضاء کننده (  2 نفر از افراد که حق امضاء دارند ) و تاییدیه اداره امور بین الملل و مهر بین الملل بانک.

* ارائه گردش حساب به صورت انگلیسی از طرف بانک نیز قابل قبول میباشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد.

  1. اصل و ترجمه سند مالکیت.
  2. اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف- پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی.

ب- وکلا: پروانه وکالت.

ج- مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه

مرخصی، آخرین لیست بیمه.

* ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی جهت گرفتن مهر دادگستری الزامی است.

د- بازنشسته ها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی.

ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و- در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.

ز- دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

  1. برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر میکنند، رضایت نامه محضری الزامی است.
  2. ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانهدار.
  3. اصل و ترجمه کارت پایان خدمت و یا معافیت ( برای متقاضیان 11 تا 50 ساله ).

* در صورت نیاز، حضور افراد بالای 6 سال در سفارت الزامی میباشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزدآژانس باقی میماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.

*لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4  و در یک نسخه ارائه شود.