فهرست

ویزای اسپانیا

مدارک مورد نیاز سفارت  اسپانیا جهت ویزای توریستی                                                                                                              

.چک نمودن مدارك خود جهت واجد شرایط بودن اخذ ویزاي شنگن با کارشناسان فروش تورهاي اروپایی 

مرحله اول

.تکمیل فرم تقاضاي شرکت در سفر فرم تقاضاي شرکت درسفر

.ارسال فرم تقاضاي شرکت توسط ایمیل یا مراجعه حضوري به شرکت 

تبصره: تا زمان دریافت مدارك و بررسی حائز شرایط بودن و همچنین واریز وجه ریالی مبلغ تور ،بدیهیست مراحل ثبت نام شما بصورت رزرو اولیه خواهد بود.

مرحله دوم:تکمیل مدارك مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام تورهاي اروپایی بر طبق چک لیست سفارت مربوطه:

- مدارك شغلی

 برای دانشجویان کارت بین المللی دانشجویی ، گواهی اشتغال به تحصیل.

 اعضای هئیت علمی دانشگاها: اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار

 برای دانش آموزان :گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانش آموز

 

براي صاحبان شرکت هاي خصوصی ( مدیر عامل، رئیس هئیت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره و .. )

رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت با قید سمت متقاضی، گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت و سابقه کارو

تاریخ شروع به کار همراه با تائیدیه روي سربرگ شرکت. (به زبان اسپانیایی)

مشخصات فردي (نام و شماره پاسپورت

 برای کارمندان شرکت های خصوصی :کپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت ،گواهی اشتغال به کار خطاب به

تاریخ شروع به کار ، میزان حقوق،تاریخ

سفارت با ذکر سمت، سابقه کار، حقوق و مزایا ومشخصات فردي ( نام و نام خانوادگی کامل ، شماره پاسپورت

سال قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی

1

شروع و اتمام مرخصی (به زبان اسپانیایی) لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی ،ارائه سابقه بیمه

 برای کارمندان بخش دولتی: آخرین حکم کارگزینی / آخرین فیش حقوقی به همراه مهر / گواهی اشتغال به کار

 برای بازنشستگان :آخرین حکم بازنشستگی /آخرین فیش حقوقی

 برای کسبه: اصل جواز کسب / اصل کارت بازرگانی

 برای پژشکان :اصل پروانه مطب/ اصل کارت نظام پزشکی

 برای مهندسان :اصل پروانه مهندسی/ اصل کارت نظام مهندسی (در صورت اشتغال در شرکت ، مدارك مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست

ارائه گردد.)

 برای ساختمان سازان: اصل گواهی ساختمان/ اصل قراردادهاي کاري/ اصل پایان کار ساختمان

 برای وکلا :اصل پروانه وکالت / اصل کارت وکالت

 نکته: براي کسانی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین می گردد ارائه مدرك جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی می باشد.ماننــد

ارائه اجاره نامه و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلندمدت ایشان به آن واریز میگردد (حداقل زمان افتتاح حساب

3ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد)

بلندمدت می بایست

2مدارك بانکی و مالی

 برای حساب های کوتاه مدت یا جاری :ریز پرینت 6 ماه اخر به زبان انگلیسی همراه نام و نام خانوادگی کامل (مطابق پاسپورت) 

تائیدیه بانک مربوطه . (به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک

براي حساب هاي کوتاه مدت کپی از قراردادهاي سپرده کوتاه مدت + ریز پرینت6 ماه به زبان انگلیسی به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور 

بین الملل بانک. همچنین براي کلیه موارد می بایست میزان درآمد شخصی حساب هاي بانکی در آنها مشخص باشد. ( ارائه حساب هاي کوتاه مدت و یا جاری با گردش حساب و مانده خوب برای مسافران الزامی می باشد

برای حساب های بلند مدت :

کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه+ ریزپرینت6 ماه اخر به زبان انگلیسی 

حداقل مانده حساب : به طور مثال حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 40

میلیون تومان باشد، بدیهیست در صورت سفر خانواده سه120 میلیون تومان موجودی داشته باشد.

 نکته: افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

سند ملکی:

اصل سند مالکیت بنام مسافر

 سایر مدارک: اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با اصل گذر نامه های گذشته 

باشد.

چهار قطعه عکس 4/5 *3/5 جدید رنگی تمام رخ با زمسینه روشن که 80 درصد ان در برگیرنده صورت فرد باشد اصل شناسنامه ها اصل سند ازدواج

رضایت نامه محضري براي افراد زیر18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد .

نکته :

در صورت در خواست ویزا برای سفارت اسپانیا ارائه حساب بانکی برای فرزندان بالای 18 سال تحت تکلفل خانواده حداقل 10 میلیون تومان الزامی می باشد

 نکته:  ارائه کپی  از تمام مدارک در اندازه a4 به همراه اصل مدارك هنگام ثبت نام الزامی می باشد در صورت عدم وجود کلیه مدارك هنگام ثبت نام 

مسافر موظف به تکمیل مدارك خود حداکثر تا دو روز پس از تاریخ ثبت نام می باشد.

 حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارك و انگشت نگاري الزامی می باشد.

سفارت خانه اسپانیا : ترجمه رسمی به زبان اسپانیائی همراه با مهر مترجم صادره در6 ماه اخیر هزینه ترجمه به عهده مسافر می باشد.