فهرست

تورهای توریستی

آشنایی با جزئیات و مشخصات تورها
مالزی/کوالالامپور ( 8 روز و 7 شب)

مالزی/کوالالامپور ( 8 روز و 7 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی ، سنگاپور/ کوالالامپور + پینانگ  + سنگاپور (12 روز و 11 شب)

مالزی ، سنگاپور/ کوالالامپور + پینانگ + سنگاپور (12 روز و 11 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی – سنگاپور/کوالالامپور- سنگاپور( 12 روز و 11 شب)

مالزی – سنگاپور/کوالالامپور- سنگاپور( 12 روز و 11 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی ، سنگاپور/کوالالامپور  +  پینانگ  +  سنگاپور (12 روز و 11  شب)

مالزی ، سنگاپور/کوالالامپور + پینانگ + سنگاپور (12 روز و 11 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی/کوالالامپور (8 روز و 7 شب)

مالزی/کوالالامپور (8 روز و 7 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی /کوالالامپور –  پینانگ ( 8 روز و 7 شب )

مالزی /کوالالامپور – پینانگ ( 8 روز و 7 شب )

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی – سنگاپور/ سنگاپور - کوالالامپور (10 روز و 9 شب)

مالزی – سنگاپور/ سنگاپور - کوالالامپور (10 روز و 9 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

مالزی-سنگاپور/کوالالامپور- سنگاپور(8 روز و7 شب)

مالزی-سنگاپور/کوالالامپور- سنگاپور(8 روز و7 شب)

به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

تور ترکیبی مالزی + سنگاپور

تور ترکیبی مالزی + سنگاپور

برای مشاهده جزئیات تور کلیک کنید.

تور مالزی (کوالالامپور)

تور مالزی (کوالالامپور)

برای مشاهده جزیئات تور کلیک کنید

 مالزی -سنگاپور (ویژه بهار )

مالزی -سنگاپور (ویژه بهار )


برای مشاهده جزئیات تور کلیک کنید.

مالزی - سنگاپور | کوالالامپور - سنگاپور

مالزی - سنگاپور | کوالالامپور - سنگاپور

برای مشاهده جزئیات تور کلیک کنید

تور مالزی+تایلند تابستان96

تور مالزی+تایلند تابستان96

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.

             تورمالزی+تایلند(ماهان)

 

تور مالزی+ تایلند

تور مالزی+ تایلند

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.

مالزی پائیز 96

مالزی پائیز 96

به جهت مشاهده تور کلیک نمایید.