فهرست

تورهای توریستی

آشنایی با جزئیات و مشخصات تورها
استانبول 8 روز

استانبول 8 روز

  به منظور مشاهده جزییات تور کلیک کنید

تور استانبول ویژه روز پدر

تور استانبول ویژه روز پدر

برای مشاهده جزئیات تور کلیک کنید

تورترکیه(استانبول)

تورترکیه(استانبول)

به منظورمشاهده تور کلیک نمایید.

توراستانبول  تابستان 96

تورترکیه(استانبول)96

تورترکیه(استانبول)96

                    به منظورمشاهده تور کلیک نمایید.

                            توراستانبول تابستان 96

 

 

نام هتل

درجه

دو تخته

یک تخته

کودک بدون تخت

کودک باتخت

AVANTGARDE TAKSIM

****

970000

1170000

870000

750000

TAKSIM GONEN

****

1010000

1250000

890000

750000

POINT HOTEL TAKSIM

*****

980000

1260000

850000

750000

LAZZONI

****

1050000

1320000

910000

750000

HILTON BOMONTI

****

1060000

1350000

920000

750000

HILTON GARDEN HOURN

****

910000

1050000

830000

750000

GREEN PARK TAKSIM

*****

950000

1120000

860000

750000

SENATOR HOTEL

****

950000

1120000

860000

750000

LARES PARK

****

960000

1140000

870000

750000

GRAND OZTANIK

****

970000

1170000

870000

750000

 

تور استانبول شهریور 96

تور استانبول شهریور 96

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.

تور استانبول شهریور 96(7مهر،8شهریور)

تور استانبول شهریور 96(7مهر،8شهریور)

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.

تور استانبول مهر ماه 96 (4روزه)

تور استانبول مهر ماه 96 (4روزه)

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.

استانبول آبان 96

استانبول آبان 96

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.

تور استانبول پاییز 96

تور استانبول پاییز 96

به منظور مشاهده تور کلیک نمایید.